https://sites.google.com/view/oat-english/home

Gemensam planering för KS3, årskurserna 7-9 i engelsk grundskola, dvs elever i åldrarna 12 – 16.  Presentation på första sidan vid publiceringen våren 2023:

”En fritt tillgänglig och sammanhängande utformad, ämnesplan för engelska KS3.  Vår planering balanserar en ambition att vara för alla med en framgångsrik anpassning för studenter med specialpedagogiska behov.  Den är både sammanhängande sekvenserad – täcker bredden av vad ämnet erbjuder – och tydligt balanserad mellan behoven av att läsa, skriva och tala.

I form av ett ständigt pågående arbete – så som alla kursplaner borde vara – hoppas vi att du finner dessa resurser användbara.  Men allt vi producerar är alltid i beta: vi är ett litet team som arbetar i många roller.

Vi uppdaterar och redigerar baserat på feedback från våra skolor och även om vi är noga med att hitta och ta bort misstag kan vi inte garantera att du inte hittar några.  Om du gör det, vänligen meddela oss.

OAT:s team för engelska består av nationella och regionala ledande och utövare vid Ormiston Academies Trust.  Vi är: David Didau, Daniel Blackburn, Emma Levins, Kate Moloney, Tom Pinkstone, Amy Rose och Claire Woozley.  Detta är också material skrivet av James Hibbert som lämnade teamet i augusti 2022 för att bli vice rektor ”.

Översikt att börja med: https://sites.google.com/view/oat-english/ks3-curriculum-overview