https://www.gp.se/debatt/eleverna-kan-inte-skriva-för-att-de-inte-fått-öva-på-att-skriva-för-hand-1.93138407

Ingress:

I mitt arbete som svensklärare på högstadiet träffar jag massor av intelligenta, känsliga och härliga ungdomar. Tyvärr är det fler och fler av dem som, rakt upp och ned, inte kan skriva! Elever som har gått hela sina liv i svensk skola, elever utan diagnostiserade läs- och skrivsvårigheter, som inte behärskar skrivregler för när det ska vara stor bokstav och inte, skiljetecken och stavning. De flesta av dessa ungdomar har gemensamt att de har skrivit för lite för hand, skriver Martin Flodkvist Hjort”.