inspehttps://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080-15582159.2023.2169813needAccess

Abstrakt:

”Skolinspektioner är en nyckelkomponent i redovisningssystemet i många utbildningssystem, inklusive England.  De bedömningar och rapporter som produceras genom dessa inspektioner används i stor utsträckning av föräldrar när de ska välja skola för sina barn.  Men borde de göra det?  Denna artikel presenterar ny evidens i denna fråga.  Vi illustrerar hur föräldrar som väljer ”Secondary”- skola med hjälp av Ofsted-bedömningar ofta kommer att basera sitt beslut på daterad information.  Faktum är att hälften av gångerna kommer detta att baseras på en period då skolan hade en annan rektor.  Vi finner att det nästan inte finns några framtida skillnader vad gäller akademiska resultat, ordning, skolledarskap och föräldrarnas tillfredsställelse med utfall mellan skolor som bedöms goda, kräva förbättringar och vara otillräckliga i inspektionsdata som är tillgängliga för föräldrar vid skolvalet.  Det vill säga att om föräldrar väljer en ”bra” skola för sitt barn så kommer barnet inte att avsluta studierna med nämnvärt bättre resultat än om en förälder valt en ”otillräcklig” skola.  Det enda undantaget från detta är skolor som fått bedömningen ”enastående”, vilket förutsäger framtida akademiska resultat – dock bara om inspektionen genomfördes inom de senaste fem åren.  Vårt råd till föräldrar är därför att – förutom vid val som involverar enastående skolor – så är Ofsted-bedömningar till begränsad nytta för dem när de väljer skola”.

Se också resultaten för den här föräldraenkäten från engelska utbildningsdepartementet.