https://missdcoxblog.wordpress.com/2023/02/12/whats-the-point-of-mock-exams/

Inledning:

”Nyligen var jag tvungen att vakta ett av våra övningsprov inför examen för årskurs 10 och när jag gick upp och ner i gångarna började jag fundera på syftet med att göra övningsprov.  Så jag tänkte samla några idéer om vad som är de olika syftena med dem och möjliga för- och nackdelar.  Man kanske tycker att det är självklart, men genom att prata med elever och lärare kan vi ha olika åsikter om deras syfte.

Jag tror att syftet med övningsprov är viktigt.  Det är viktigt eftersom det påverkar hur eleverna reagerar på dem, hur de sköts och konsekvenserna av vad eleverna gör i dem.  Om personal/elever är på tvärs med varandra angående proven, kan det orsaka problem.  Dessutom kommer eleverna naturligtvis att tro att alla ämnen använder övningsprov på samma sätt.  Enligt min erfarenhet är det många som använder dem på olika sätt och jag tycker att vi borde göra klart för eleverna hur de används i det egna ämnet … ”