https://whydoweteachthat.wordpress.com/2023/01/29/hello-world/

Inledning:

”Välkommen till mitt första blogginlägg! Jag tror att en kort biografi kan vara till hjälp för den här bloggen. Jag gick i skolan mestadels i England upp till 14 års ålder innan jag flyttade till USA permanent. Jag arbetar nu i Texas, där jag utbildar lärare i världshistoria och skriver världshistorisk kursplanering för ett nätverk av skolor. Även om jag arbetar i USA, följer jag noggrant engelsk utbildning, särskilt när det gäller läroplan och bedömning.
Jag följer många lärare som bor i England på Twitter, och de lägger ofta upp sina veckoscheman (eller på amerikansk engelska, undervisningsscheman). Det slog mig hur mycket de skiljer sig från amerikanska lärares scheman. Det som anses vara ”normalt” av lärare i England skulle anses vara extremt utmanande av många amerikanska. Därför försöker jag i den här bloggen först jämföra scheman för ämneslärare i USA och England; sedan att titta på hur det påverkar typiska veckoscheman för gymnasielärare i varje land; och  slutligen, fundera över hur skillnaderna kan påverka utbildningssystemen i varje land mer allmänt … ”