https://seidenbergreading.net/2023/03/31/about-the-science-in-the-science-of-reading/

Inledning:

”Jag var nyligen på ett gruppzoommöte (en groom? en zoup?) med några pedagoger som träffas för att öka sina kunskaper om läsforskning.  En gästföreläsare höll ett raljant föredrag om ”läsvetenskap” (SoR).  Sedan frågade en erfaren pedagog, någon vars arbete inkluderar undervisning av andra lärare: ”om en elev är en duktig läsare, måste vi då fortsätta med undervisning om fonetisk medvetenhet?”

Mitt humör sjönk.  Varför behöver någon ens fråga det?  Målet med att lära barn läsa är läsning, inte fonetisk medvetenhet.  Vi vet att man inte måste kunna identifiera 44 språkljud eller visa färdigheter i att utesluta ett fonem och klara uppgiften att ersätta ett ljud för att lära sig läsa eftersom ingen som lärt sig läsa behövde göra något av detta tills helt nyligen.

Undervisning i delfärdigheter som fonetisk medvetenhet är motiverad i den mån det främjar målet att läsa, inte för sin egen skull …