https://www.altinget.se/artikel/hur-lange-ska-man-orka-haalla-paa

Ingress och inledning:

”Skolminister Lotta Edholm lovar en ny utredning, direktiven är inte klara än men en ny friskolelag ska komma 2026. Precis lagom tid för att låta skoldebatten ta fart i valrörelsen, men sedan segna ihop innan några reformer kan preciseras, skriver Åsa Plesner.

Sten Svensson såg inte mig, men jag såg honom. Han satt i en studio och jag vid min dator för att tala om hans bok Oligarkerna: hur välfärdsprofitörerna fick grepp om politiken en uppdaterad nyutgivning av hans tidigare rapport från 2014 med samma namn.

År 2014 hade jag fullt upp med barnen och med att sköta mitt jobb som skoladministratör. Strax därefter skulle jag börja intressera mig för skolsystemets styrning, men ännu struntade jag helt och hållet i de stora linjerna. Jag skulle få ihop skolans budget, och det var svårt nog. Men Sten Svensson var redan då en veteran i skoldebatten – hans första artikel om skolsystemets regelverk skrevs 1993, i ett replikskifte med Beatrice Ask … ”