https://www.dropbox.com/s/9835wun1r44eo6g-itow.pdf?dl=0
En antologi på drygt 500 sidor, fri att ladda ner och sprida, utgiven av Society for the Teaching of Psychology (STP) och med ovanstående redaktörer. De olika artiklarna är separat länkade i dokumentet och kan också laddas ner var för sig.
Presentation på STP:s hemsida:

”Under de senaste decennierna har det funnits en ständigt växande mängd forskning som fokuserar på förhållanden som främjar elevers lärande, bibehållande och överföring av akademisk kunskap. Termen ”inlärningsvetenskap” används ofta för att beskriva detta specialiseringsområde.

Det här verket är organiserat i fem avsnitt som innehåller kapitel med fokus på historien, principerna, tillämpningarna och praktiken av ”inlärningsvetenskap.”

Länk till verket på hemsidan