https://www.theconfidentteacher.com/2023/05/why-might-chatgpt-damage-learning/

Inledning:

”Detta är inte ännu ett stönande över farorna med ChatGPT, eller tandgnisslande om att AI obönhörligen tar över. Det är uttryck, helt kort, för en genuin oro över potentiella förluster i inlärning om verktyg som ChatGPT skulle bli en grundpelare i klassrummet.

Jag misstänker att ChatGPT och AI-revolutionen, som de flesta banbrytande tekniska innovationer, kommer att förändra mycket. Men vi kommer snabbt att tillgodogöra oss dessa förändringar och anpassa AI för att passa våra långvariga behov. Utbildning kanske inte är så dramatiskt annorlunda som vi kan hoppas eller oroa oss för.

Trots att jag är säker på att vi kan anpassa och använda ChatGPT och AI för förbättring, är jag orolig – ur en lärares perspektiv – att det kan vara avsevärt skadligt för inlärning … ”