https://www.slj.com/story/schoollibraries/Love-It-or-Hate-It-the-Science-of-Reading-Curriculum-Gains-Traction-in-Schools

Inledning

2018 anlände Anders Rasmussen som ny rektor för Wood Road Elementary School i Ballston Spa, NY, med hans egna ord, som en ”läsande neofyt”. Som före detta lärare i engelska på gymnasiet och biträdande rektor kom Rasmussen till det nya jobbet med basala kunskaper om grundläggande läroplan i läsning och en beredskap att lära sig vad som fungerade på hans nya skola och vad som behövde förnyas.

Det han hörde från lärare var att det fanns ett behov av att tänka om när det gällde sättet att lära ut läsning.

”Det som började då var för mig ett uppriktigt försök att förstå läsning och hur vi lär ut det”, säger Rasmussen … ”