https://educontrarianblog.com/2023/05/20/the-long-walk/

Inledning:

”Det finns ett forum för gymnasierektorer i det län där jag arbetar. Det är ungefär vid den här tiden på året som vi hyllar kollegor som går vidare till jobb utanför länet, eller utanför skolan, eller som är på väg att gå i pension.

Några vänliga och generösa ord sägs om kollegan, som i sin tur gör de obligatoriska anmärkningarna om hur mycket de har trivts som rektor.

Särskilt gripande är pensionstalen för dem som har tjänstgjort länge, kanske som rektor vid samma skola i 10, 15, till och med 20 år eller mer … ”