https://www.educationnext.org/making-education-research-relevant-how-researchers-can-give-teachers-more-choices/

Inledning:

”I denna tidskrift, liksom i andra, åberopas regelbundet vetenskapliga belägg för att försvara en eller annan klassrumspraxis.  Och ibland får vetenskapliga belägg en framträdande roll i den federala utbildningspolitiken.  2002 vände det till stjärnstatus i ”No Child Left Behind Act”, som använde frasen ”vetenskapligt baserad forskning” mer än 50 gånger och sedan en hyllning i 2015 års ”Every Student Succes Act”, som kräver att skolor genomför ”evidensbaserade interventioner”  och sätter nivåer med akademisk noggrannhet för att identifiera olika program genom beprövad effektivitet.

Ändå ignorerar lärarna för det mesta dessa studier.  Varför? …”

Det går också att lyssna på en intervju med Daniel Willingham där han kommenterar artikeln: https://www.educationnext.org/ednext-podcast-daniel-willingham-on-making-education-research-relevant/